Merking og informasjon

Gassapparater og tilhørende utstyr har detaljerte krav til merking. Merking er viktig for å gi nødvendig informasjon til forbrukere.

Merkingen skal være direkte på produktet, og det skal stå på norsk eller et språk som ligner norsk. Det er også krav til at merkingen er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.

Merkingen eller merkeskiltet skal blant annet inneholde:

  • CE-merke
  • produsentens navn, handelsnavn eller varemerke
  • Importørens navn, firmanavn/varemerke og postadresse
  • apparatets type-, batch- eller serienummer
  • apparatkategori som viser gasstype og trykk
  • apparatkategorimerking med destinasjonsland; NO for Norge
  • Gasskategori; for eksempel I2H (naturgass) eller I3B/P (butan/propan)
  • det nominelle tilførselstrykket for apparatet
  • nødvendig informasjon for å sikre korrekt og sikker installasjon
  • produkter som bruker elektrisk kraft: type elektrisk forsyning