Hva er et gassapparat?

Med gassapparater menes apparater for forbrenning av gassformig brensel til husholdningsbruk, andre spesifiserte bruksområder, og utstyr som er konstruert for å bygges inn i slike apparater.

Gassapparatene og medfølgende utstyr kan brukes i matlaging, oppvarming, varmtvannsproduksjon, kjøling, belysning eller vasking.

Utstyr: sikkerhets-, kontroll- eller reguleringsenheter og delmontasjer av disse som er konstruert for å bygges inn i et apparat eller monteres for å utgjøre et apparat

Eksempler på gassapparater:

  • gassgriller, gasskomfyr/koketopper og gassovner
  • kokeapparater til camping
  • terrassevarmere
  • romoppvarmere
  • vannvarmere
  • viftebrennere
  • varmeenheter som skal utstyres med gassbrennere