EU-typeprøving

EU-typeprøving er en vanlig metode for samsvarsvurdering og det er krav til at gassapparater skal EU-typeprøves.

I EU-typeprøvingen er det et utpekt teknisk kontrollorgan som gjør en vurdering av den tekniske dokumentasjonen, sammen med et eksemplar av gassapparatet.

Kontrollorganet utsteder et EU-typeprøvingssertifikat for gassapparatet. Maksimal gyldighetstid for et EU-typeprøvingssertifikat er 10/5 år. Det tekniske kontrollorganet må være godkjent av EUs medlemsland. Du finner en oversikt over godkjente kontrollorganer på NANDO-nettstedet til EU-kommisjonen.

Ny EU-typeprøving

Et produkt må få et nytt EU-typeprøvingssertifikat hvis:

  • produsenten har modifisert produktet
  • det har kommet en ny eller endret relevant standard
  • det har skjedd en relevant teknologisk utvikling
  • utløpsdatoen for sertifikatet har utløpt