CE-merking

CE-merkingen til gassapparater:

  • bør ha firesifret identifikasjonsnummer til det meldte organet
  • skal også ha de to siste sifrene i årstallet da merkingen ble påført

CE-merkingen og identifikasjonsnummeret kan også være påført andre merker som indikerer en spesiell risiko eller bruk.