Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke en relevant, harmonisert standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for et gassapparat.

Foreløpig finnes ingen harmoniserte standarder knyttet til forordningen (EU) 2016/426. Men du vil finne harmoniserte standarder under tidligere direktiv 2009/142/EC for gassapparater her.

Les mer om bruk av standarder her