Regelverk

Når et produkt ikke har et særskilt regelverk, er det produktkontrolloven som skal følges. Alle som markedsfører generelle forbrukerprodukter i Norge, plikter å følge denne loven.

I EØS regelverket regulerer The General Product Safety Directive (GPSD) de generelle kravene til forbrukerprodukter. Disse er gjennomført i Produktkontrolloven i Norge.

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke en relevant, harmonisert standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder.

Les mer om standarder her.