Unntak fra regelverket

Ikke alle elektriske produkter og utstyr må følge regelverket fra forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet. Forskriften gjelder blant annet ikke for:

  • radioutstyr
  • luftfartsprodukter
  • radioutstyr som brukes av radioamatører
  • skreddersydde evalueringssett beregnet for fagfolk som skal brukes ved forsknings- og utviklingsanlegg
  • elektriske installasjoner som ikke har elektronikk i seg, og dermed ikke kan forstyrre eller bli forstyrret