Unntak fra forpliktelsene

Hvis en elektrisk enhet ikke er til salgs, og er en del av en fast installasjon, trenger ikke produsenten å utføre samsvarsvurderingsprosedyre, samsvarserklæring (EU DoC), eller påføre CE-merke. Det er krav til å:

  • identifisere den aktuelle faste installasjonen
  • lage brukerveiledning for ikke å kompromittere samsvaret til denne installasjonen
  • gi nødvendig informasjon, og følge krav til merking