Regelverk

Elektriske apparater og utstyr som kan forårsake eller bli påvirket av elektromagnetiske forstyrrelser, skal oppfylle kravene i El-tilsynsloven og forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet for at de skal være sikre og trygge å selge i Norge. I Norge er EU sitt EMC direktiv tatt inn i forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet gjennom EØS avtalen.

I tillegg finnes det en forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon om krav til utstyr til elektronisk kommunikasjon. Denne forskriften reguleres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).