Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at produktene oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsentens ansvar at et produkter som skal omsettes i Norge har nødvendig dokumentasjon.

Dersom en importør eller distributør selger produkter under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens forpliktelser