Fag- og tilsynsmyndigheter

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for elektriske apparater og utstyr. For Elektriske produkter og utstyr med radiosendere er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som har tilsynsansvaret.

Dersom et produkt har en radiosender som kan fjernes, er det DSB som har tilsynsansvaret for selve produktet, mens NKOM har ansvaret for radiosenderen.