Unntak fra forskriften

Eksempler på produkter som ikke faller inn under forskrift om elektrisk utstyr:

 • Sparkesykler
 • El-sykler
 • elektriske produkter med roterende deler (Maskinforskriften). NB: husholdningsapparater beregnet til privat bruk tilhører FEU
 • lavspenningsutstyr med trådløs kommunikasjon (Radioutstyrsdirektivet)
 • utstyr som er tatt i bruk og allerede er lovlig omsatt innen EØS
 • utstyr som utelukkende er ment for eksport til land utenfor EØS
 • utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
 • utstyr for radiologi og medisinske formål
 • deler for vare- og personheiser
 • spesialisert utstyr til bruk om bord i skip, fly eller jernbane
 • spesialbygde evalueringsbyggesett for profesjonelle til forsknings- eller utviklingsformål
 • basiskomponenter som skal brukes i annet elektrisk utstyr, som for eksempel motstand, dioder, spoler, etc.