Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon er underlaget for å dokumentere en samsvarserklæring. Det er ikke krav til at teknisk dokumentasjon skal følge med, men produsent, importør og andre omsetningsledd skal kunne fremlegge testdokumentasjon om myndighetene ber om dette.

Produsenten og importøren skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen i ti år etter at lavspenningsutstyret er brakt i omsetning.

Teknisk dokumentasjon inneholder normalt:

  • navn og adresse til produsent og produksjonssted
  • en generell beskrivelse av apparatet eller utstyret
  • beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegninger og skjemaer
  • bilder av merking
  • bilder av produkt, innvendig og utvendig
  • testresultater
  • komponentlister