Standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant harmonisert standard. For plugger og stikkontakter er det få eller ingen harmoniserte standarder.

Les mer om bruk av standarder.