Produktkategorier

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) inneholder tre produktkategorier:

  1. lavspenningsutstyr
  2. plugger og stikkontakter til privat bruk
  3. øvrig elektrisk utstyr

Utstyr som faller inn under én av disse produktkategoriene skal oppfylle kravene i forskriften (FEU).

1. Lavspenningsutstyr

Lavspenningsutstyr til bruk ved en merkespenning på 50-1000 V for vekselstrøm, eller 75-1500 V for likestrøm er den ene produktkategorien som er omfattet av forskriften om elektrisk utstyr. Forskriften inkluderer krav til utstyret, vurderingsmetoder og til CE-merking. Disse kravene er hentet fra EUs Lavspenningsdirektiv (LVD).

2. Plugger og stikkontakter

Plugger og stikkontaker som er til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder er også en produktkategori som er omfattet av forskriften om elektrisk utstyr. Plugger og stikkontakter er unntatt fra EU's lavspenningsdirektiv, og faller inn under det generelle produktsikkerhetsdirektivet (GPSD). Disse produktene skal derfor ikke CE-merkes.

I Norge har vi en nasjonal standard for plugger og stikkontakter; nasjonal standard NEK 502. Det er krav til at et EØS-organ dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt med en testrapport.  

NB: Skjøteledninger er definert som lavspenningsutstyr med krav til CE-merke.

3. Øvrig elektrisk utstyr

Utstyr som verken er lavspenningsutstyr, eller plugger og stikkontakter til privat bruk, er øvrig elektrisk utstyr som er den tredje produktkategorien i forskriften om elektrisk utstyr.

Kravene til øvrig elektrisk utstyr er de samme som til lavspenningsutstyr. Men det er ikke krav til CE-merking og samsvarserklæring etter forskriften for elektrisk utstyr.

Eksempler på slikt utstyr er typisk 12/24 V produkter eller batteridrevne produkter. For produkter som også er omfattet av andre forskrifter, kan det være krav til CE-merking.