Merking

Batterier skal tydelig merkes, og merkingen skal festes direkte på batteriet. Etiketten må være synlig, lett leselig og permanent, og skal inneholde følgende informasjon:

  • Vektprosent/mengde Hg: hvis kvikksølv
  • Vektprosent/mengde Cd: hvis kadmium
  • Vektprosent/mengde Pb: hvis bly
  • Kapasitet: hvis bærbart batteri eller bilbatteri

Dersom det ikke er mulig å merke batteriet direkte, må tilsvarende informasjon oppgis på emballasjen eller i en bruksanvisning.