Innhold av tungmetaller

Det er grenser for hvor mye tungmetaller batterier kan inneholde:

  • Kvikksølv: maks 0,0005 vektprosent (batterier)
  • Kadmium: maks 0,002 vektprosent (bærbare batterier)

Kadmiumgrensen gjelder ikke for batteriene til:

  • nød- og alarmsystemer
  • nødlys
  • Medisinsk utstyr

Mer informasjon om grenseverdier for tungmetaller finner du på Miljødirektoratets nettsider.