Håndtering av litium-ion-batterier (Li-ion)

Lithium-ion-batterier, også kalt Li-ion-batterier, er en mye brukt og effektiv batteritype som er oppladbare, men som også har en særlig risiko for brann. Det er derfor en rekke krav som må følges for å håndtere slike batterier.

Li-ion-batterier blir for eksempel brukt til:

  • mobile enheter
  • elektroverktøy
  • el-sykler/ el-sparkesykler
  • el-biler
  • elektriske fartøy/ferger
  • industri

Emballasje (Li-ion)

Li-ion-batterier består av én eller flere battericeller som hver har en anode, katode og elektrolytt, og disse er beskyttet av en forseglet emballasje. Det er krav til at denne emballasjen inne i battericellene er lufttett for å holde elektrolytten inne, og oksygen og fukt utenfor batteriet. [BN5] 

Oppbevaring (Li-ion)

Risikoen for brann øker dersom li-ion-batteriene flyttes og blir skadet, faller ned eller bulker, om de er brukte og/eller defekte. Det er derfor viktig at brukte og defekte batterier holdes adskilt fra nye batterier.

Ladede batterier er også en sentral sikkerhetsfaktor. Fulladede batterier bør ikke oppbevares sammen med andre fulladede batterier på liten plass. Et batteri kan også bli skadet når ladeforsøkene forlenges, noe som gjør at batteriet i verste fall kan antennes.

Batterier bør heller ikke oppbevares tomme. Da kan den interne strukturen til batteriet bli skadet slik at de ikke lenger kan lades.

Transport (Li-ion)

Du kan lese om krav til forsvarlig transport av li-ion-batterier i veilederen om transport av farlig gods.

Gjenbruk (Li-ion)

Når et oppladbart batteri ikke lenger er i den tilstanden at det kan brukes til sitt opprinnelige formål, kan det fortsatt være i bruk og egnet til et annet formål. Batterier som ikke lenger er egnet til bruk i et elektrisk kjøretøy kan for eksempel brukes videre som energilager.

I et slikt tilfelle vil dette batteriet anses som et nytt elektrisk produkt og må forholde seg til gjeldene regelverk (som el-tilsynsloven og forskrift om elektrisk utstyr) tilsvarende alle andre elektriske produkter som tilbys på det åpne markedet.