Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert og relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon om hvordan helse- og sikkerhetskravene, som tilsvarer det nødvendige sikkerhetsnivået for batterier, er oppfylt i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet.