Avfallshåndtering

Den som innfører batterier inn til Norge er ansvarlige for å dekke kostnadene knyttet til avfallshåndtering.

Les mer om avfallshåndtering på nettsidene til Miljødirektoratet.