Teknisk dokumentasjon

Det er ikke krav til at teknisk dokumentasjon skal følge med, men produsent, importør og andre omsetningsledd skal kunne fremlegge testdokumentasjon om myndighetene ber om dette.