Merking og informasjon

Aerosolbeholdere har krav til merking og bruksanvisning. Merkingen skal være direkte på aerosolbeholderen, og det skal stå på norsk eller et språk som ligner norsk. Det er også krav til at merkingen er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.

Merkingen skal inneholde:

  • navn og adresse eller varemerke til ansvarlig for markedsføringen i EØS
  • symbolet «З» som bekrefter at den følger krav i forskrift om aerosolbeholdere. Det er derfor ikke krav til CE-merke
  • produksjonspartiets nummer
  • beholderens totalvolum
  • «Oppbevares utilgjengelig for barn»: Hvis aerosolbeholderen er en forbrukervare 
  • Eventuelle andre risikoer som advarer om farer. En eventuell bruksanvisning skal inneholde de samme bruksregler som aerosolbeholderen er merket med.

Det skal oppgis hvor stor prosent av innholdet som er brannfarlig, ved å merke beholderen med:

  • "X prosent (masse) av innholdet er brannfarlig".

Aerosolbeholdere har flere krav til merking, se kapittel 3 i forskriften.