Konstruksjon og utstyr

Aerosolbeholderen skal oppfylle krav til konstruksjon og utstyr. Det betyr blant annet at:

  • ventilen skal kunne lukke aerosolbeholderen slik at den er tett
  • ventilen skal være beskyttet mot utilsiktet åpning og skade, for eksempel med et lokk
  • aerosolbeholderen skal ikke påvirkes av eget innhold, selv under lengre lagring