Regelverk

Den som tilbyr rafting, opplæring i rafting, utleie, import eller omsetning av produkter som brukes i rafting, må kjenne til, og følge: