Meldeplikt

Dersom virksomheter vet, eller burde vite, at forbrukertjenesten de tilbyr utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, plikter de å foreta en vurdering av sikkerheten, og iverksette nødvendige tiltak.
De plikter også å melde DSB om den uakseptable risikoen for helseskade. (Åpner skjema i Altinn).