Krav til teknisk dokumentasjon

Produkter som gjøres tilgjengelig for forbruker ved utleie, lån eller salg skal være dokumentert trygt. Det er derfor krav til følgende teknisk dokumentasjon for alle produkter:

  • testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
  • risikovurdering