Krav til nødvendig utstyr

Ved forbrukertjenesten rafting er bruk av personlig verneutstyr viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr rafting, har et ansvar for:

  • å tilby nødvendig utstyr
  • å kontrollere utstyr som forbruker har blitt pålagt å ta med
  • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.