Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

  • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
  • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
  • fast oppfølging etter hendelser
  • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
  • rutiner for tilbakekall av farlige produkter