Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

  • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
  • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
  • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.