DSB er fag- og tilsynsmyndighet

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for forbrukertjenesten rafting og skal føre tilsyn med at de som tilbyr en slik forbrukertjeneste følger reglene og tar det ansvaret de har. Målet er at aktivitetene skal være sikre, og at utstyret som benyttes er trygt.