Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder som tilbyr rafting og opplæring av rafting har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko. Dette gjelder også for bruk av produkter som inngår i tjenesten, som utstyr til rafting og personlig verneutstyr.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.