Regelverk

Den som tilbyr alpin nedfart, driver med opplæring, utleie, import og omsetning av produkter som brukes til alpine aktiviteter, må kjenne til, og følge:

Krav til teknisk dokumentasjon

Produkter som gjøres tilgjengelig for forbruker ved utleie, lån eller salg skal være dokumentert trygt. Det er derfor krav til følgende teknisk dokumentasjon for alle produkter:

  • testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
  • risikovurdering