Meldeplikt

Dersom virksomheter vet, eller burde vite, at forbrukertjenesten de tilbyr utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, plikter de å foreta en vurdering av sikkerheten, og iverksette nødvendige tiltak.

De plikter også å melde DSB om den uakseptable risikoen for helseskade. 

DSB er fag- og tilsynsmyndighet

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for alpint og skal føre tilsyn med at de som tilbyr alpin nedfart følger reglene og tar det ansvaret de har. Målet er at aktivitetene skal være sikre, og at utstyret som benyttes er trygt. Andre aktuelle fagmyndigheter innen alpint er Statens jernbanetilsyn, som har fagmyndighet innen anleggenes heiser.

Les om vår tilsynsaksjon med alpine nedfarter 2018.