2117 varsler om farlige produkter i 2022

I 2022 var leketøy, kjøretøy, kosmetikk og elektriske produkter på topp av kategoriene det varsles om.

Myndighetene i EU og EØS varsler hverandre om farlige produkter gjennom sitt felles varslingssystem, Safety Gate. – Rask varsling om farlige produkter mellom myndighetene i Europa er et viktig preventivt tiltak for å hindre uhell og ulykker, sier seksjonssjef i DSB, Mari Grande Austad.

Av type risiko, er kjemisk fare, personskade og kvelning hyppigste årsak til farene. – Norske myndigheter varslet om nesten 50 av de 2117 produktene. Norske myndigheter har aldri varslet om så mange farlige produkter tidligere i Safety Gate-systemet, sier Austad. Mange av produktene ble kjøpt fra norske nettbutikker og testet med kjemiske stoffer som er til fare for mennesker og på ytre miljø. Austad mener økningen i antall produkter først og fremst er et tegn på at varslingssystemet fungerer, men minner om at alle bør gjøre én ting før man går til innkjøp av produkter:
– Sjekk om produktet finnes på farligeprodukter.no.

Nettside om farlige produkter i Norge
Farligeprodukter.no publiserer norske myndigheter  informasjon om farlige produkter som befinner seg i Norge. Nettsiden ble lansert i 2019 som et samarbeid mellom ni norske myndigheter. Nærmere 600 farlige produkter har til nå blitt publisert, og i 2022 var det besøksrekord med nesten 50.000 unike brukere. - Norske aviser har blitt raske til å publisere artikler om de tilbakekalte produktene, og dette bidrar til at informasjonen når ut til stadig flere, sier Austad.

Hvor kommer de farlige produktene fra?
Noen av produktene mottar myndighetene som bekymringsmeldinger fra privatpersoner. Andre produkter er varsler fra andre myndigheter i EU og EØS. I tillegg blir myndighetene varslet om farlige produkter direkte fra de som har laget eller solgt produktet. Da mottar myndighetene en meldepliktsmelding der virksomheten selv informerer om hvilken fare de har oppdaget, og hvilke tiltak de vil sette i gang for å hindre fare. Virksomheten kan for eksempel velge å stanse salget, informere om faren på nettsidene sine, og tilbakekalle produktet fra forbruker.

Hva gjør myndighetene med farlige produkter?
Når det oppdages farlige produkter i det norske markedet, kan myndighetene og markedsaktørene sette inn tiltak for å fjerne produktet fra det norske markedet. - Farligeprodukter.no er myndighetenes måte å informere norske forbrukere om produkter som er farlige, og om hva man skal gjøre med et farlig produkt man har hjemme, sier Austad. I tillegg informerer nettsidene om hvilke tiltak virksomheten som eier produktet har satt inn for å fjerne de farlige produktene fra det norske markedet. Norske myndigheter kan også opprette sak mot markedsaktøren som har innført et produkt som vurderes som farlig for å få det fjernet fra markedet.

Les EU-kommisjonens årsrapport for 2022
Les mer om farlige produkter på Sikker hverdag.