Håndbok for nødetatene

Foto: Colourbox

Håndboken inneholder retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og de første 30 minuttene etter ankomst på skadestedet.

Håndboka «Farlige stoffer – CBRNe» (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) er nå på lager og kan bestilles fra trykksak@dsb.no

Håndboken finnes i flere formater:

  • Bladbar PDF
  • PDF
  • English version (PDF)
  • App som kan lastes ned gratis fra Google Play under disse navnene: Android: HafireNO og HafireEN (NO er norsk utgave). Appen er dessverre ikke tilgjengelig i Apple App Store.