Håndbok for nødetatene


Farlige stoffer – CBRNE Retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og de første 30 minutter etter ankomst skadested.

Håndbok

Last ned PDF (4,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-382-9
HR-nummer
2318
Utgitt


Håndboka er spiralinnbundet og trykket på holdbar plast. Nytt opptrykk foreligger - boka kan bestilles via trykksak@dsb.no

>> Boka finnes også på engelsk