Rapportere inn skader og uhell med fyrverkeri

Elektronisk skjema og informasjon om rapportering av fyrverkeriuhell.

>> Elektronisk skjema for innmelding av skader og uhell ved bruk av fyrverkeri 

Hvem skal rapportere?

DSB ber årlig om at landets brannvesen, koordinert med politi- og helsevesen, rapporterer inn personskader og materielle skader som følge av bruk av fyrverkeri. Denne rapporteringen gjøres i et elektronisk skjema som ligger åpnet for alle. Privatpersoner kan også melde inn fyrverkeriskader her.

Vi ønsker at flest mulig benytter det elektroniske skjemaet, men vi tar også i mot skjema på papir/pdf. Utfylt skjema kan sendes per post til: DSB, Postboks 2014, 3103 Tønsberg eller scannes inn og sendes på e-post til postmottak@dsb.no.

DSB ønsker å kartlegge alle ulykker og uhell som kan knyttes til fyrverkeri, ikke kun uhell der brannvesenet har vært til stede. DSB har derfor bedt leder av brannvesenet om å kontakte og/eller videreformidle lenken til det elektroniske skjemaet til det lokale politi, sykehus, legevakt og lignende før nyttårsfeiringen. Dersom disse ønsker og har anledning, kan også de bruke det elektroniske skjemaet og rapportere direkte. Dette er verdifull informasjon for den nasjonale statistikken.

Slik fyller du ut skjemaet

Det skal fylles ut ett elektronisk skjema per uhell. Dersom det er flere skader og skadde knyttet til ett uhell, skal dette meldes i samme skjema. Man legger da inn den ene skaden, og etter man har trykket "Bekreft" begynner man på den neste skaden.

Noen punkter er obligatoriske. Dersom man mangler informasjon på punkter som ikke er merket med stjerne, kan man la disse stå tomme. Mer hjelp til å fylle ut skjemaet får du dersom du strykker på "?" i skjemaet.

Hva skjer med tallene?

For å kunne opprettholde fokuset på skader som skyldes fyrverkeri er vi avhengig av at det rapporteres om uhell og skader. Innrapporterte skader og uhell samles hvert år i en rapport som oversendes Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten gir en oversikt over skader og uhell, og gjør at vi kan vurdere tiltak og effekten av disse.

Statistikk

>> Uhell med fyrverkeri