Uhell ved bruk av fyrverkeri

Antallet hendelser med bruk av fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringer har de siste åtte årene i gjennomsnitt ligget på 58 per år.

Antall uhell

Etter nyttårsfeiringen 2016/17 ble det rapportert om 65 uhell med bruk av fyrverkeri. Dette er en økning på 11 (20 %) sett i forhold til året før, hvor det ble registrert 54 uhell. I gjennomsnitt de siste åtte år har 83 prosent av de rapporterte uhellene medført personskader.

For 2016/17 hadde 77 prosent av uhellene personskader (50 av 65 uhell).

Type uhell

Forespørsel om rapportering av uhell og skader med fyrverkeri blir hvert år rettet til alle landets kommuner ved leder for brann- og redningsvesenet. Det er rapportert flest uhell med effektbatteri og «raketter». Det er færre uhell med effektrør, romerske lys og fontener. Den største andelen uhell er relatert til feil bruk av fyrverkeriet.

Det er i perioden 2009-2017 ikke rapportert om omkomne i forbindelse med bruk av fyrverkeri. Registreringen av personskader er basert på innmelderens rapportering, og ikke på en medisinskfaglig vurdering. Det er stor variasjon i hva som inkluderes i «skadede». Det kan være alt i fra et lite brannsår på fingeren, til omfattende skade på flere kroppsdeler.

Figur 1: Uhell ved bruk av fyrverkeri

Skader per fylke

I løpet av de siste fem år er det til sammen rapportert om flest uhell med fyrverkeri i Oslo (41), Hordaland (37) og Rogaland (28). Fylkene med færrest rapporteringer er Sogn og Fjordane (2), Finnmark (3), Troms (3)  og Oppland (3). Fylkene Nord Trøndelag og Sør-Trøndelag har ikke rapportert om uhell de siste fem år. For nyttårsfeiringen 2016/17 er det rapportert om flest uhell i Hordaland (14), (Oslo (11) og Akershus (9).


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.