Uhell ved bruk av fyrverkeri

Antallet hendelser med bruk av fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringer har de siste 10 årene i gjennomsnitt ligget på 51 per år.

Forespørsel om rapportering av uhell og skader med fyrverkeri blir hvert år rettet til alle landets kommuner ved leder for brann- og redningsvesenet. I tillegg rapporterer Haukeland Universitetssykehus antall øyeskader som er behandlet ved øyeavdelinger i landets sykehus.

Antall uhell

I forbindelse med nyttårsfeiringen 2020/21 ble det registrert totalt 38 uhell med fyrverkeri. Dette er en oppgang på 2 (6 %) sett i forhold til året før, hvor det ble registrert 36.

uhell med fyrverkeri.JPGFigur 1: Antall uhell med fyrverkeri i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Årsak

For 2020/21 er 53 prosent av uhellene rapportert med ukjent årsak. 39 prosent av uhellene er rapportert med feil bruk og 8 prosent er rapportert med feil på artikkelen som årsak til uhellet.

Personskader

Gjennomsnitt de siste 10 år har 77 prosent av de rapporterte uhellene medført personskader. For 2020/21 er det rapportert at 61 prosent av uhellene har medført personskader (23 av 38 uhell).

For 2020/21 er det rapport om personskade For 23 av de 38 uhellene, da tre av uhellene har registrert to skadede er det totalt registrert 26 skadede personer.

Haukeland Universitetssykehus har rapportert om 11 øyeskader registrert ved øyeavdelinger ved landets sykehus i forbindelse med bruk av fyrverkeri ved nyttårsfeiringen 2020/21. Dette er en nedgang på 27 prosent sett i forhold til året før hvor det ble registrert 15 skader. Både alvorlige og moderate øyeskadene har hatt en nedgang. Tre ble alvorlig skadet. De åtte andre fikk øyeskader som er moderat alvorlige.

Det er i perioden 2009-2021 ikke rapportert om omkomne i forbindelse med bruk av fyrverkeri.

Med unntak av tallene fra Haukeland Universitetssykehus er registreringen av personskader er basert på innmelderens rapportering, og ikke på en medisinskfaglig vurdering. Det er stor variasjon i hva som inkluderes i «skadede». Det kan være alt i fra et lite brannsår på fingeren, til omfattende skade på flere kroppsdeler.

uhell med fyrverkeri antall.JPGFigur 2: Uhell med fyrverkeri siste 10 år med personskade og materielle skader.

Skader per fylke

I løpet av de siste fem år er det til sammen rapportert om flest uhell med fyrverkeri i Agder (47), Vestland (40), Vestfold og Telemark (35) og Viken (34). Fylkene med færrest rapporteringer er Møre og Romsdal (2), Trøndelag (3) og Troms og Finnmark (3).

For nyttårsfeiringen 2020/21 er det rapportert om flest uhell i Vestfold og Telemark (12) og Rogaland (10). For Trøndelag, Innlandet og Oslo er det ikke rapportert om uhell i forbindelse med nyttårsfeiringen.

uhell med fyrverkeri per fylke.JPG


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.