Informasjon om Elvirksomhets­registeret

Publisert
Ansvarlig avdeling: Elsikkerhet

Om Elvirksomhetsregisteret

Etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 skal alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, registreres i Elvirksomhetsregisteret.

Registreringsplikten gjelder for alle foretakets underenheter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Foretak som plikter å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret må først være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene og ha fått tildelt et organisasjonsnummer for foretak og minst et for underenhet. Registrering i Foretaksregisteret kan gjøres elektronisk på Brønnøysundregistrenes nettsider.

Registreringsplikten gjelder ikke for foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn (DLE), men sakkyndige som utfører oppgaver for netteier/DLE omfattes av plikten.

Foretaket er selv pliktig til å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret og siden holde de registrerte opplysningene à jour til enhver tid. Registreringen skal knyttes til den/de aktuelle underenheten(e), dette for at DSB får koblet ditt foretak til rett DLE.

Ved ny registrering og endring av registrerte opplysninger så sendes det automatisk en e-post til foretaket og det DLE som foretaket er underlagt tilsyn fra med beskjed om at det er gjort endringer i registeret. Med e-posten følger det en kvittering på registreringen hvor det fremkommer hvilke opplysninger foretaket er registrert med på dette tidspunktet.

Registreringen i seg selv er ingen godkjenning og opplysningene vil bli kontrollert av tilsynet i etterkant av registreringen. Elvirksomheten kan først lovlig tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr når den er registrert med status "Aktiv" i Elvirksomhetsregisteret og foretaket har mottatt kvittering på dette.

Foretak/bedrifter som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr uten å være registrert i Elvirksomhetsregisteret med korrekte opplysninger, vil bli ilagt overtredelsesgebyr. Gebyrets størrelse vil kunne variere, men kan være i størrelsesorden 100 000 kroner. Et overtredelsesgebyr vil bli inndrevet uavhengig av om virksomheten registrerer seg eller retter opp opplysningene etter at gebyret er varslet.

Innlogging ved bruk av ID-porten

Skjemaet for registrering av en elvirksomhet er tilgangsstyrt, og det er derfor behov for å logge seg inn ved bruk av ID-porten. Det er kun daglig leder eller regnskapsfører som i utgangspunktet er gitt tilgang til dette. Er det derimot ønskelig at andre i foretaket skal rapportere inn, kan denne rettigheten gis i Altinn, ved at daglig leder eller regnskapsfører delegerer tilgang til det enkelte skjema. Altinn har laget en god veiledningsvideo for dette. Utover delegering av enkeltskjema er det også mulig å gi tilgang til skjema ved at du får delegert rollen som kalles Energi, miljø, klima.

Statusfeltet i Elvirksomhetsregisteret

Ved første gangs registrering og ved endring av opplysninger for et foretak som står i status "Inaktiv", så vil denne gå til status "Til godkjenning". DSB vil sjekke at de registrerte opplysningene er i samsvar med forskriftens krav og først da sette foretaket i status "Aktiv". Foretaket kan først tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr når de har mottatt melding om at foretaket er satt i status "Aktiv".

Dersom et registrert foretak av en eller annen grunn er satt i status "Inaktiv" eller "Opphørt" i Elvirksomhetsregisteret så må DSB kontaktes dersom foretaket igjen skal være registrert.

Foretak som er registrert med status "Med dispensasjon" eller "Midlertidig tjenesteyting" vil automatisk bli satt i status "Inaktiv" ved utløpet av godkjenningen. Foretaket vil da ikke lovlig kunne tilby eller utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og/eller utstyr.

>> Logg deg inn for å registrere virksomhet og/eller oppdatere opplysninger i Elvirksomhetsregisteret

Lukk