Melding om brannvern (MOB)

Melding om brannvernet (MOB), som er "brann- og redningsvesenets selvangivelse", har blitt innhentet av DSB siden 1988. Rapporten er en sammenstilling og analyse av informasjon de enkelte brann- og redningsvesen har rapport til DSB.

Her har vi samlet de siste års utgaver av Melding om brannvernet.