Hva er rette instans for behandling av klage på gebyrvedtak fastsatt av et IKS?

DSB har fått spørsmål om hvem som er rette instans for behandling av klage på gebyr fastsatt med hjemmel i kommunens lokale forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunestyret, eller en særskilt klagenemd oppnevnt av kommunestyret, anses som rette klageinstans for klage på vedtak fattet av et IKS.

Les hele svaret her og utdyping i
brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), datert 20. mars 2003.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.