Hva er rette instans for behandling av klage på gebyrvedtak fastsatt av et IKS?

DSB har fått spørsmål om hvem som er rette instans for behandling av klage på gebyr fastsatt med hjemmel i kommunens lokale forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunestyret, eller en særskilt klagenemd oppnevnt av kommunestyret, anses som rette klageinstans for klage på vedtak fattet av et IKS.

Les hele svaret her og utdyping i
brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD), datert 20. mars 2003.