Krisekommunikasjon og beredskap


Flere, samtidige og mer komplekse hendelser utfordrer vår evne til å prioritere, forstå rollene våre og samvirke godt med andre beredskapsaktører. Det samme gjelder kommunikasjon før, under og etter kriser. Dette kurset i krisekommunikasjon og beredskap styrker deg og din virksomhet i arbeidet med å utøve god risiko- og krisekommunikasjon.

Kursnr.:
K2413
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9
Meld deg på kurset

OBS: Kurset er fulltegnet. Kontakt DSB Kurssenteret for å bli satt på venteliste. Se kontaktinfo nederst i denne teksten. 

Hvorfor delta på dette kurset?

Hvordan kan en føre-var-holdning til eget krisekommunikasjonsarbeid hjelpe oss i å ivareta folk og tjenester vi har ansvar for enda bedre? Her spiller planlagt og treffsikker kommunikasjon en viktig rolle. Dette kurset er for deg som ønsker å styrke kompetansen innen kommunikasjonsberedskap og lære mer om hvordan bedre kommunisere med viktige målgrupper før, under og etter uønskede hendelser og kriser.

Før en krise oppstår handler kommunikasjonsberedskap om god planlegging, organisering og øving, i tillegg til å bygge tillit og relasjon til omverdenen gjennom dialog og informasjon om risiko. Når krisen faktisk er på vei, hjelper kommunikasjonsberedskap oss med å tidlig se kommunikasjonsbehovet, og å nå ut med relevant informasjon som gjør at vi sammen kan begrense krisen og konsekvensene av den. I tillegg til å styrke evnen vår til å handle klokt og effektivt på oppdatert situasjonsforståelse under krisen, setter kommunikasjonsberedskap oss også i stand til å bedre ivareta kommunikasjonsoppgaver som oppstår i krisens etterspill.  

Et mer komplekst samfunn og raskere endringer gjør det stadig viktigere å forstå andre beredskapsaktørers rolle under kriser og rigge oss for godt samarbeid. Derfor vektlegger kurset også erfaringsutveksling på tvers av virksomheter. Mot slutten kommer vi også inn på nye trender i risikobildet som kan utfordre beredskapsarbeidet generelt, og kommunikasjonsberedskapen spesielt.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne få:

  • Forståelse for hvordan endret medievirkelighet og risikobilde skaper nye utfordringer for god krisekommunikasjon og kommunikasjonsberedskap
  • Innsikt i hva som kjennetegner god kommunikasjonsberedskap, fra forståelse av prinsipper, roller og ansvar til forhåndslaget materiell, metodikk og øvelser
  • Kjennskap til verdien av en god krisekommunikasjonsplan og vite hvordan den kan bygges opp, inspirert av DSBs veileder i krisekommunikasjon
  • Ha trent på viktige oppgaver som å definere viktige målgrupper internt og eksternt, organisere krisekommunikasjonsarbeidet og formulere budskap til egnede kanaler
  • Kjennskap til ulike målgruppers behov før, under og etter kriser og hvordan samfunnsutviklingen utfordrer arbeidet vårt med å ivareta disse behovene gjennom kommunikasjonsarbeidet

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for alle som har eller kan få informasjons- og/eller kommunikasjonsoppgaver knyttet til risiko og kriser. Dette kan for eksempel være å lage tekster til informasjonskanaler, besvare spørsmål fra publikum, gi kommunikasjonsfaglige råd til ledelsen, eller håndtere medier.

Kanskje skal du i gang med å revidere en krisekommunikasjonsplan, jobbe med organisering av informasjonsarbeid i egen virksomhet eller er relativt fersk i krisekommunikasjonsstaben? Ansatte fra alle typer virksomheter, og alle nivå i offentlig, privat eller frivillig sektor er velkomne til å delta.

Kurset kan også være aktuelt for beredskapskoordinatorer eller lignende som har ansvar for å bygge kommuners overordnede beredskapsplan, ettersom plan om krisekommunikasjon er et av minimumskravene til kommunen, jfr. Forskrift om kommunal beredskapsplikt. (DSBs veileder til forskriften).

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom presentasjoner fra egne og eksterne foredragsholdere om aktuelle tema som omhandler risiko- og krisekommunikasjon. På timeplanen står også erfaringsutveksling og praktisk gruppearbeid om konkrete oppgaver som styrker kommunikasjonsberedskapen.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl.10:00 første dag og avslutter med lunsj tredje dag.

Kursavgiften på kr 7 120,- eks. mva., inkluderer måltider og overnatting.

De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle erfaringer under kursoppholdet i Heggedal. Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på 525,- men forutsetter ledig kapasitet.

Merk at dersom pågangen er stor, og overstiger et læringsgunstig antall deltakere, forbeholder vi oss retten til å endre påmeldingsfristen før oppsatt frist. Ta gjerne kontakt med kurssenteret@dsb.no for å bli satt på venteliste.

Ved avmelding senere enn tre virkedager før kursets start, eller uteblitt fremmøte, forbeholder vi oss retten til å fakturere et gebyr på kr. 500,-

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!