Øvelsesplanlegging


Kursnr.:
K2340
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
-
Meld deg på kurset

Om kurset

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres og hvordan man skal handle i en krisesituasjon. En av de mest effektive måtene å tilegne seg slik kompetanse på er gjennom beredskapsøvelser. Å planlegge og gjennomføre gode øvelser er en kunst i seg selv og krever derfor opplæring. I dette kurset vil du få innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike øvelsesformer.

Målsetting

Deltakerne skal etter endt kurs:

  • Kjenne til forskjellige øvelsesformer og kunne velge øvelsesformer som er relevante for aktuelle utfordringer som kan oppstå i egen virksomhet.
  • Planlegge beredskapsøvelser og produsere verktøy for å kvalitetssikre dem.
  • Utarbeide øvelsesdirektiv med godt forankret og tydelig formulert hensikt, øvingselementer og målsettinger.
  • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig og hvordan man kan organisere slikt arbeid.

Hvem bør delta

Den primære målgruppen for kurset er ansatte tiltenkt en rolle i sin virksomhets øvelses- eller beredskapsarbeid, og ansatte i virksomheter med tilsynsansvar, som ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for beredskapsøvelser i praksis og teori. Kurset er aktuelt for både offentlige og private aktører, og alle sektorer vil kunne nyte godt av beredskapskompetansen kurset vil utvikle hos deltagerne.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for dette kurset. Det anbefales at deltagere på forhånd setter seg inn i DSBs grunnbok og metodehefter for øvelsesplanlegging og evaluering.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Vi deler inn i grupper på forhånd og setter opp digitale grupperom.

Innhold

  • Øvelsesformer og forarbeid til øvelsesplanlegging.
  • Øvelsesdirektiv og grunnelementer.
  • Dreiebok og spillmeldinger.
  • Gjennomføring av øvelser.
  • Evaluering og oppfølging.

Administrative opplysninger 

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager.

Vi bruker Teams til digitalt kursrom for forelesninger, diskusjoner og øvelse. En uke før kurset får du velkomsthilsen med mer informasjon om pålogging og timeplan.

Kursavgiften er kr. 4612 eks. mva.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller på e-post til kurssenteret@dsb.no