Sikkerhet ved store arrangementer


Alle vellykkede arrangementer innen kultur, idrett, politikk og andre formål som samler store folkemengder hviler på godt sikkerhetsarbeid.

Kursnr.:
K2239
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Dette kurset gir deg som har ansvar for eller bidrar til planlegging og gjennomføring av sikkerhet under store arrangementer kompetanse til å berede grunnen for trygge festivaler, idrettsarrangementer, konserter, messer og andre arenaer hvor mange mennesker samles.

Hvorfor delta på dette kurset?

Det arrangeres mye i Norge. Antallet arrangementer har vært stigende de siste 30 årene og etter flere år med pandemi er flere klare for å igjen samle folk til felles opplevelser. Festivaler, konserter, cuper, marknader, messer, spel, markeringer og internasjonale mesterskap foregår hvert år. Arrangementene er berikelser for lokalsamfunn, storsamfunn, idrettslag og kulturmangfoldet, og de fleste av oss verdsetter bredden av store arrangementer som lille Norge kan by på.

Utfordringene for deg som skal sørge for at arrangementene gjennomføres på en trygg og sikker måte er mange. Store arrangementer er ofte komplekse og involverer flere aktører innen ulike fagområder, i løpet av ulike faser. I tillegg foregår mange arrangementer på områder og steder som ikke er laget for å samle mange mennesker, som på øyer, brygger, fjell eller i parker. Ytterlig en utfordring er at mange arrangementer er tuftet på frivillighet og dugnadsånd. Folk som bidrar er dyktige og engasjerte, men mangler ofte sikkerhetsfaglig kompetanse og kontinuitet, da dette ikke er deres daglige arbeid. Alle disse utfordringene gjør det krevende å bygge sten på sten og sørge for at neste arrangement blir enda bedre enn det forrige.

Dette kurset er for deg som vil utvikle din kompetanse innen planlegging og gjennomføring av trygge og sikre arrangementer. Under kurset vil du gjennom både teori og praksis få bedre kunnskap om sentrale tema som crowd management, midlertidige konstruksjoner, risikovurderinger og relevante lover og regler. Gjennom gruppearbeid får du også praktisk trening i å utvikle en sikkerhetsplan for et stort arrangement. Kurset bygger på DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

Over fem kursdager med mat og overnatting hos DSB Kurssenteret i Heggedal får du muligheten til å gjøre et dypdykk i arrangementssikkerhet. Underveis i kurset vektlegger vi erfaringsutveksling og diskusjoner på tvers av bransje og sektor.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:
- Ha grunnleggende forståelse for hvordan store arrangement bør planlegges og gjennomføres for å ivareta sikkerhet, helse og trygghet, i tråd med DSBs veileder.
- Være kjent med regelverk og arrangørens plikter.
- Ha oversikt over ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå under ulike faser av livssyklusen til et stort arrangement, og kjenne til hvordan de kan håndteres.
- Ha kompetanse til å utarbeide en sikkerhetsplan for eget arrangement, herunder verktøy som risikovurdering, forebygging, beredskap, plan for utforming av arrangementsområdet, publikumshåndtering og øvelser.
- Forstå viktigheten av felles begrepsapparat, tydelig kommunikasjon og konstruktivt samarbeid mellom alle involverte aktører, både før, under og etter et arrangement.

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for alle som deltar i planlegging og gjennomføring av arrangementer, både på arrangør- og myndighetsside. Viktige nøkler for trygge arrangementer er bred involvering, konstruktiv dialog og enighet om hvordan sikkerheten ivaretas. Kurset er derfor like aktuelt for deg med direkte ansvar for sikkerhetsarbeidet som for deg som skal bidra til deler av den praktiske utførelsen av det. Arrangører, politi, brannvesen, kommunenes arrangementsansvarlige, vekterbransjen, frivillige organisasjoner, helsearbeidere og leverandører av varer og tjenester er eksempler på bransjer og sektorer som tar kurset. Både erfarne og nybegynnere er like velkomne. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, men noe kjennskap til eller erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer kan være en fordel. Hvis mulig, anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme arrangement deltar.

Slik jobber vi

I kurset får du lære om sikkerhetsutfordringer vi møter og må løse i ulike faser i et arrangement. Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at teori og praksis skal henge sammen. Derfor følges faglige presentasjoner også av et gruppearbeid som blir en praktisk rød tråd gjennom hele kurset og varer helt til siste kursdag. Gruppenes oppgave er å lage en sikkerhetsplan for et stort arrangement. En del av dette arbeidet er en stedlig befaring på et utendørs arrangementsområde. Kurset avsluttes med at gruppene presenterer sitt løsningsforslag i plenum.

Praktisk informasjon

Vi opplever at en variert deltakergruppe gir best kurs og størst læringsutbytte, og vi forbeholder oss derfor retten til å velge deltakere fra flest mulige ulike bransjer og fagfelt. Dette innebærer at påmelding ikke nødvendigvis vil gi garantert kursplass. Hvis du tilbys en plass på kurset, vil du motta en e-post fra kursleder. Denne e-posten vil komme så raskt som mulig, og senest to uker før kurs. Vi skal gjøre vårt aller beste for å holde dere oppdatert i denne prosessen.

Kurset begynner kl. 10:00 mandag, og avsluttes ved lunsjtider siste dag.

Kursavgiften på kr 7 530,- eks. mva., inkluderer måltider og overnatting.

Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld de fleste kursdagene. Vi oppfordrer derfor alle som kan til å også benytte seg av overnattingstilbudet. Slik kan du også enklere etablere nettverk og utveksle sikkerhetsfaglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet. Av disse grunnene er prisene for kurs ved DSB kurssenteret bevisst satt lavt og prisreduksjon gis ikke ved overnatting andre steder.

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har ingen tilleggskostnader, men forutsetter ledig kapasitet. Spørsmål om administrative forhold rettes til DSB kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00. Har du spørsmål til kursets faglige innhold, kan disse rettes til kursleder Johan Stenshorne, johan.stenshorne@dsb.no eller telefon 909 84 227.

Velkommen til kurs!