DSB-CIM grunnkurs


Gode beredskapsverktøy bidrar til god håndtering når krisen først inntreffer. I dette kurset lærer du å benytte det elektroniske beredskaps- og krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Slik kan du sikre rask informasjonsflyt, og effektiv ressursbruk, når tiden er knapp og verdier står på spill.

Kursnr.:
K2306
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?
Beredskaps- og krisestøtteverktøyet DSB-CIM kan brukes til loggføring, oppgavefordeling, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser. Er din kommune eller virksomhet en av de mange aktørene som bruker DSB-CIM allerede, eller har tenkt å innføre det? Da vil dette kurset gi deg den grunnleggende kompetansen du trenger for å ta i bruk verktøyet.

Dette lærer du
Målet med dette kurset er at du skal kunne:

  • Ha innsikt i DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger.
  • Forstå og anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM på et grunnleggende nivå.
  • Forstå hvordan flere av verktøyets elementer kan anvendes for å støtte samvirke internt og med eksterne/samarbeidende aktører.
  • Ha et godt fundament for eventuell videre kompetanseutvikling gjennom kurset DSB-CIM administrator.

Hvem kan delta?
Kurset er særlig relevant for deg som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i din rolle i beredskapsarbeid, krisestab og/eller kriseledelse i kommuner, eller hos statsforvalteren. Kurset er også aktuelt for ansatte i andre offentlige eller private virksomheter som bruker CIM. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Slik jobber vi
Kurset er praktisk lagt opp og legger vekt på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Vi øver blant annet på å legge inn og tilrettelegge informasjon i ulike moduler, som for eksempel loggføring, mobilisering, ressursoversikt og rapportering. Du må ha med egen bærbar PC.

Praktisk informasjon
Kurset begynner kl. 10:00 første dag og avsluttes innen kl. 16:00 andre dag.

Kursavgiften er på kr 6 650,- eks. mva. som inkluderer måltider og overnatting. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal.

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har en tilleggskostnad på kr 500,- men forutsetter ledig kapasitet.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!