DSB-CIM administratorkurs


Hvordan kan virksomheten din utnytte mulighetene i beredskaps- og krisestøtteverktøyet DSB-CIM bedre? På dette kurset lærer du å være administrator for DSB-CIM i en kommune eller virksomhet.

Kursnr.:
K2309
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Heggedal
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?
Er du allerede en bruker av DSB-CIM og ønsker økt kompetanse for å kunne utøve rollen som DSB-CIM administrator vil dette kurset gi deg oversikten og grunnlaget du trenger for å komme i gang.

Dette lærer du
Målet med dette kurset er at du skal kunne:

  • Ha kompetanse til å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM.
  • Bekle en rolle som superbruker og yte brukerstøtte i egen organisasjon.
  • Kjenne til hvordan rettigheter i DSB-CIM administreres.
  • Ha opparbeidet deg ferdigheter i grunnleggende funksjonalitet og administrasjon.
  • Ha innsikt i potensialet verktøyet har for samvirke internt og med eksterne/samarbeidende aktører.

Hvem kan delta
Kurset er særlig relevant for deg som har en rolle som DSB-CIM administrator eller superbruker i kommuner, eller hos statsforvalterne. Kurset er også aktuelt for administratorer eller superbrukere av CIM i andre offentlige eller private virksomheter. For å delta på kurset må du ha en viss brukererfaring fra CIM-modulen for krisehåndtering. Det er en fordel om du i forkant har gjennomført DSB-CIM grunnkurs.

Slik jobber vi
I kurset legger vi opp til at du skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Vi vil jobbe med aktuelle temaer som for eksempel:

  • Tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser.
  • Strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet.
  • Varsling, innkalling, mobilisering og rapportering.
  • Utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet.

Du må ha med egen bærbar PC.

Praktisk informasjon
Kurset begynner kl. 10:00 første dag og avsluttes innen kl. 16:00 andre dag.

Kursavgiften på kr 5 320,- eks. mva. inkluderer måltider og overnatting, med forbehold om prisjustering. De gjeldende prisene for kurs ved DSB Kurssenteret er bevisst satt lavt. Vi oppfordrer alle kursdeltakerne som kan til å benytte seg av overnattingstilbudet for å etablere nettverk og utveksle faglige erfaringer og kunnskap under kursoppholdet i Heggedal.

Behov for overnatting før kursstart meldes i kurspåmeldingsskjema. Dette har ingen tilleggskostnader, men forutsetter ledig kapasitet.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!