DSB-CIM Grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab, som loggføring, tiltakshåndtering, oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser.

Kursnr.:
K2203
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
-
Meld deg på kurset

Målsetting

Grunnkurset skal gi deg kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Du får grunnleggende kunnskaper om- og ferdigheter i bruk av verktøyets elementer for optimalt samvirke internt i kriseledelsen, med eksterne/samarbeidende aktører og for rapportering til overordnet myndighet.

Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset DSB-CIM administrator.

Hvem bør delta?

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i kommuner og hos statsforvalteren. Ansatte i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, kan delta når det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset.

Innhold

 • DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Innføring i viktige momenter i krisestabsarbeid, for optimal utnyttelse av verktøyet.
 • Praktiske opplæring og øvelser i å kunne legge inn- og tilrettelegge informasjon i de forskjellige DSB-CIM krisehåndteringsmodulene, herunder:
  • Loggføring
  • Mobilisering – varsling og innkalling
  • Mediehåndtering
  • Ressursoversikter og administrasjon av planverk

Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 4 950,- eks. mva. inkludert måltider, overnatting og kursmateriell. Avgiften vil indeksreguleres i løpet av første kvartal 2022.

Kursdeltakere må med egen bærbar pc. Dersom du ønsker overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen.

Forespørsler om kurset kan rettes til DSB kurssenteret (kurssenteret@dsb.no), telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne.

Oppmøtekurs gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør. Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.