DSB-CIM Administratorkurs


Du lærer å være administrator for krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en kommune eller annen selvstendig enhet.

Kursnr.:
K2204
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
-
Meld deg på kurset

Om kurset

DSB-CIM administratorkurs skal gi deltakerne kompetanse i å kunne utøve funksjonen som DSB-CIM administrator i en kommune eller en annen selvstendig enhet som benytter en lignende CIM konfigurasjon. Dette er et komprimert digitalt kurs basert på vårt vanlige kurs CIM-administrator som går over tre dager.

Målgruppe

Den primære målgruppen for kurset er DSB-CIM administratorer eller superbrukere i kommuner, eller hos statsforvalterne. I tillegg kan administratorer eller superbrukere av CIM i annen offentlig virksomhet delta når det er ledige plasser.

Målsetting

Deltagerne skal etter endt kurs:

 • Ha grunnlag for å drive lokal opplæring i bruk av DSB-CIM.
 • Kunne yte brukerstøtte i egen organisasjon (superbruker).
 • Kjenne til gjeldende konfigurasjon av og rettigheter i DSB-CIM.
 • Ha opparbeidet seg ferdigheter i all grunnleggende funksjonalitet og administrasjon.
 • Ha fått innsikt i potensialet for horisontalt og vertikalt samvirke.

Forkunnskaper

Deltakerne må ha brukererfaring fra CIM-modulen for krisehåndtering. Du bør ha gjennomført DSB-CIM grunnkurs ved NUSB.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset.

Faglig kursinnhold

 • CIM oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Praktisk opplæring i all funksjonalitet innen gjeldende konfigurasjon
 • Tilrettelegging og administrasjon av brukere, kontakter og ressurser
 • Strukturering av planverk og filadministrasjon innen systemet
 • Utvidelsesmuligheter og tilgjengelig tilleggsfunksjonalitet
 • Varsling, innkalling, mobilisering og rapportering
 • Trening og øving

Administrative opplysninger

Kursavgiften er på kr 1845. Kurset starter kl. 09:00 og avsluttes til kl. 15:00.

Deltakere vil få tilsendt lenke til det virtuelle møterommet på morgenen kursdagen.

Forespørsler om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne.