Øvelsesplanlegging (digitalt)


Gode øvelser gir varig læring, men hva er en god øvelse? I dette digitale kurset får du kompetanse til å planlegge øvelser som gir treffsikker læring og systematisk forbedring av virksomhetens og samfunnets beredskapsarbeid.

Kursnr.:
K2225
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Digitalt
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres hvordan i en krisesituasjon. En av de mest effektive veiene til slik kompetanse er jevnlige beredskapsøvelser. En felles tilnærming til arbeidet med øvelser, vil bidra til at det blir enklere å øve sammen.

Kurset gir en innføring i hva øvelser er, hvorfor vi øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse består av. Selv om det er stor forskjell på for eksempel en diskusjonsøvelse og en fullskalaøvelse, vil øvelsene bestå av de samme fasene, og mange av de forberedende aktivitetene vil være de samme. Disse må tilpasses øvelsens omfang og kompleksitet. Kurset er aktuelt for deg som skal beslutte, planlegge, gjennomføre, evaluere og følge opp øvelser. Det er også til stor hjelp for deg som skal delta på øvelse.

Gjennom to intensive dager tar du del i et innholdsrikt program. Vi jobber med å utarbeide øvingsdirektiv og øvelseselementer som er komponenter til videre utvikling av dreiebok og spillmeldinger for en øvelse.

DSB Kurssenteret tilbyr også et lengre oppmøtekurs som går grundigere gjennom samme tema, og i tillegg tar deltakerne gjennom en praktisk spilløvelse.  

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Forstå hvordan øvelser er et virkemiddel for det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet
  • Kjenne til forskjellige øvingsformer og kunne velge former som er relevante og aktuelle for egen organisasjon
  • Planlegge beredskapsøvelser og forstå nytteverdien av et godt forankret øvingsdirektiv med tydelig formulert hensikt, velvalgte øvingselementer og evaluerbare målsettinger
  • Produsere verktøy som dreiebok og spillmeldinger for å gjennomføre øvelser i tråd med hensikten
  • Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig, og hvordan du kan organisere slikt arbeid

Hvem kan delta?

Jo flere vi er som øver godt og jevnlig, jo bedre rustet er vi når en krise inntreffer. Kurset er derfor aktuelt for alle interesserte fra sivile virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor, helse, forvaltning, utdanning/forskning, kultur, idrett, samferdsel, nødetater, industri, oppvekst, kommunikasjon, handel, sikkerhet og lignende. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme virksomhet deltar. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Slik jobber vi

I kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis, og setter av tid til å reflektere rundt læringspunkter underveis.

Kurset bygger på DSBs Øvingsveileder.

Du logger deg på fra hvor du vil, men det er viktig at du har tid og mulighet til å delta aktivt med egen PC under hele kurset. 

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager.

Kursavgiften er på kr 3 690,- eks. mva.

Vi bruker en egnet webinarløsning til digitalt kursrom for forelesninger, diskusjoner og øvelse. En uke før kurset får du velkomsthilsen med mer informasjon om pålogging, testing og bruk.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!