CIM grunnkurs


Du lærer å bruke det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM i en krisestab, som loggføring, tiltakshåndtering, oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk og ressurser.

Kursnr.:
K2208
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
DSB Kurssenteret
Adresse:
Underlandsveien 9, 1389 Heggedal
Meld deg på kurset

Målsetting

Grunnkurset skal gi deg kompetanse i å anvende hovedfunksjonene i DSB-CIM som grunnlag for å kunne bekle posisjoner i en kriseledelse som benytter dette verktøyet til krisestøtte. Du får grunnleggende kunnskaper om - og ferdigheter i bruk av verktøyets elementer for optimalt samvirke internt i kriseledelsen, med eksterne/samarbeidende aktører og for rapportering til overordnet myndighet.

Kurset danner en plattform for videre utvikling av krisehåndteringsferdigheter, og for deltakelse på det videregående kurset DSB-CIM administrator.

Hvem bør delta?

Den primære målgruppe er krisestabsmedlemmer og/eller kriseledelse som kan ha nytte av DSB-CIM grunnfunksjoner i kommuner og hos statsforvalteren. Ansatte i annen offentlig virksomhet som bruker CIM, kan delta når det er ledige plasser.

Forkunnskaper

Det stilles ikke formelle krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset.

Undervisningsmetode

Kurset er praktisk lagt opp med fokus på at hver deltager skal kunne bruke CIM aktivt underveis. Bærbar PC er nødvendig for å følge kurset.

Innhold

 • DSB-CIMs oppbygging, konfigurasjon, hensikt, muligheter og begrensninger
 • Innføring i viktige momenter i krisestabsarbeid, for optimal utnyttelse av verktøyet.
 • Praktisk opplæring og øvelser i å kunne legge inn og tilrettelegge informasjon i de forskjellige DSB-CIM krisehåndteringsmodulene, herunder:
  • Loggføring
  • Mobilisering – varsling og innkalling
  • Situasjonsrapportering
  • Mediehåndtering
  • Ressursoversikter og administrasjon av planverk

Administrative opplysninger

Kurset begynner kl. 10 første dag og avsluttes til middag andre dag.

Kursdeltakere må ha med egen bærbar pc. Dersom du har behov for overnatting før kursstart, kan du benytte deg av overnattingstilbudet ved kurssenteret. Dette har ingen tilleggskostnader. Dette forutsetter ledig kapasitet, og at kursdeltaker ankommer innenfor nærmere avtalt tidsrom. Behov for ekstra overnatting meldes i kurspåmeldingen.

Kursavgiften er på kr 5320,- eks. mva. inkludert måltider, overnatting og kursmateriell.

Forespørsler om kurset kan rettes til DSB kurssenteret, telefon 33 41 25 00 eller til kursleder Johan Stenshorne.

Oppmøtekurs  gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør. Av smittevernhensyn har vi et tak på 20 deltakere. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding. Ved skjerpet smittevern får du tilbud om å delta på kurset digitalt.